BigReca - Iaşi

Contact: 0757.047.588
Facebook Bigreca

Protectia datelor cu caracter personal

Bigreca știe cât de importantă este confidenţialitatea pentru clienţii noştri şi ne străduim să explicăm clar modul în care colectăm, utilizăm, dezvăluim, transferăm şi stocăm informaţiile dvs. cu caracter personal.

Prezenta Politica de confidențialitate se aplică indiferent dacă utilizaţi un computer, un telefon mobil, o tabletă, un televizor sau un dispozitiv electrocasnic ori alt dispozitiv inteligent pentru a accesa Serviciile noastre.
Mai jos găsiți un rezumat al principalelor mesaje incluse în Politica noastră de confidenţialitate.

Informaţiile pe care le colectăm
Colectăm diverse tipuri de informaţii corelate cu Serviciile, inclusiv:
• informaţii pe care ni le furnizaţi direct prin intermediul formularelor de contact si prin intermediul contactului prin email;

De asemenea, este posibil să dorim consimţământul dvs. separat pentru colectarea informaţiilor sau să vă notificăm separat despre modul în care vă colectăm informaţiile cu caracter personal într-un mod care nu este descris în prezenta Politică de confidenţialitate, în funcţie de cerinţele anumitor servicii suplimentare.

Utilizarea şi partajarea informaţiilor
Printre altele, utilizăm informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:
• pentru a vă oferi Serviciile solicitate;
• pentru a înţelege modul în care utilizaţi Serviciile, astfel încât să vă putem îmbunătăţi experienţa;
• pentru a înţelege mai multe despre clienţii noştri, astfel încât să le putem oferi cele mai relevante comunicări, servicii şi experienţe; şi
• pentru a oferi conţinut şi publicitate personalizate având consimţământul dvs. separat, atunci când este necesar.

Este posibil să partajăm informaţiile dvs. cu:
• partenerii de afaceri – companii de încredere care pot furniza informaţii despre produsele şi serviciile care v-ar putea plăcea atunci când v-aţi oferit consimţământul separat;
• organismele de aplicare a legii – atunci când ni se solicită acest lucru sau pentru protecţia Bigreca şi a utilizatorilor săi.

Informaţii suplimentare despre anumite produse şi servicii
• Cu toate că prezenta Politică de confidenţialitate se aplică tuturor Serviciilor noastre, vom oferi şi anumite suplimente specifice care conţin informaţii suplimentare despre practicile noastre în legătură cu anumite Servicii, atunci când este necesar. Suplimentele se aplică modului în care utilizaţi Serviciile acoperite de acestea.